Vi fokuserer på bæredygtighed og cirkulær økonomi i hele produktets livscyklus – fra råvare over produktion til anvendelse og genanvendelse. Vi stiller de samme krav til vores leverandører, og vi har et stort fokus på at designe langtidsholdbare
produkter, der både skåner miljøet og er til gavn for vores kunders totale
omkostninger.

Den cirkulære tilgang er gennemgående for en lang række af vores
møbelløsninger
, som er modulbaserede, mobile og fleksible. Det betyder, at
møblerne
på sigt kan opdateres med nye dele, genbruges eller indgå i nye sammenhænge. Herudover er vores omfattende servicekoncepter med til yderligere at forlænge produkternes levetid.

Vi tilbyder reparation og opbevaring, og sørger for korrekt genbrug, genanvendelse og bortskaffelse af møbler. Via IMS - Interior Management System® kan vi registrere kundens møbler, så de let kan overskues og bringes i spil på en ny måde, og der ikke opstår spild i indkøbet.

 

Vores CSR-politik sætter rammerne for dialog og samarbejde med vores interessenter, som omfatter kunder, leverandører, ansatte, offentlige myndigheder og lokalsamfundet. CSR-politikken bygger på de ti grundprincipper i UN Global
Compact
, som vi har været tilsluttet siden 2010. Grundprincipperne er formuleret over temaerne menneskerettigheder, arbejde, miljø og anti-korruption.

Som tilsluttet virksomhed rapporterer vi hvert år på vores fremskridt i det daglige arbejde med at fremme og forbedre vores indsats som virksomhed indenfor de ti grundprincipper. Derfor arbejder vi kontinuerligt både med os selv og vores kunder om at lave tiltag, der skaber bedre arbejdsforhold og mindsker påvirkningen af miljøet.

I samarbejdet med vores kunder og partnere forsøger vi at skubbe til normen for, hvordan man driver en profitabel forretning – både hos os selv og i branchen. I 2015 blev vi nomineret til CSR Strategy Prize for vores høje ambitionsniveau, fordi vi tænker miljøbelastning, socialt ansvar og cirkulær økonomi helt ind i kernen af vores forretning, og aktivt forsøger at påvirke branchen i en mere bæredygtig retning.

FSC® Certificerede møbler

Vores Certifikater

Svanemærkning

un global compact

Total cost of ownership

Vi ser på omkostningerne i hele produktets levetid og altså ikke bare, hvad det koster i indkøb.

Læs mere

2nd life programme

Når vi bortskaffer møbler, bliver de ikke smidt ud.

Læs mere

Kvalitets- og Styrketestet

Læs mere