Bjerringbro Savværks Jubilæumsfond blev stiftet i forbindelse med virksomhedens 50 års jubilæum i 1964 til minde om virksomhedens to stiftere, fabrikanterne Kristian og Martin Bach.

Den sidste af virksomhedens stiftere, Martin Bach, døde i 1962.

Der er i fondens vedtægter fastlagt ret vide rammer for, hvilke formål, der kan ydes støtte til, men støttepraksis har gennem årene udviklet sig til at koncentrere sig om at støtte det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og andet frivilligt foreningsarbejde i lokalområdet.

Når fondens uddelingspraksis har udviklet sig sådan, hænger det naturligt sammen med den historiske kendsgerning, at netop disse formål havde de to stifteres store bevågenhed.

Det afspejler sig også i fondens bestyrelse, som ifølge vedtægterne altid skal have en lokal sognepræst, et medlem fra Bach-familien og et medlem, som er udpeget af medarbejderne i virksomheden.

Bestyrelsen i Bjerringbro Savværks Jubilæumsfond består i indeværende år af:

  • Fhv. forstander Martin Bach Ottosen, formand
  • Modelsnedker Martin Frank Nielsen
  • Forbundssekretær Rasmus Bach Ottosen
  • Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen
  • Adm. direktør Peter Arndrup Poulsen

Er du interesseret i at søge støtte til din foreningens lokale aktiviteter, så kan Fondsbestyrelsen kontaktes skriftligt på følgende adresse:

A/S Bjerringbro Savværks Jubilæumsfond

Att.: B8 A/S

Martin Bachs Vej 5

8850 Bjerringbro

Interesserede ansøgere kan rette skriftlig henvendelse til fondsbestyrelsen med kort beskrivelse af det konkrete formål, som man søger støtte til, herunder:

  • Beskrivelse af det konkrete formål
  • Økonomisk overslag over projektet
  • Om der søges støtte fra andre fonde
  • Den ansøgende forenings formål, bestyrelse og evt. seneste regnskabstal

Fonden uddeler donationer én gang årligt i november måned med ansøgningsfrist den 1. oktober.

Fondens formål og vedtægter kan hentes her: Vedtægter